Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ranuan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 31


 

Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys ry:n anomus lyhytaikaisesta lainasta

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 31  

996/02.05.03/2022  

 

Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys ry on yleishyödyllinen yhdistys. Se omistaa Rantakodin, Marjukan ja Päivikin palveluyksiköiden lisäksi viisi vuokra-taloa (Rantatie 12), joissa on yhteensä 55 suoraan asukkaille vuokrattavaa asuntoa.

 

Yhdistys on aloittanut peruskorjaushankkeen Rantatie 12 C- ja D-rivitalon sekä B-, E- ja F-rivitalojen WC-tilojen ja käyttövesiputkistojen osalta.

 

Hankkeen kokonaiskustannuslaskelma on 1 255 947 euroa. Yhdistys on saanut hankkeen toteuttamista varten 600 000 euron pitkäisen korkotukilainan, johon Ranuan kunnanvaltuusto myönsi 18.12.2023 § 42 kunnan omavelkaisen 100 % takauksen.

 

ARA (Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus) on myöntänyt hankkeelle avustusta 510 201 euroa. ARA tilittää myöntämänsä avustuksen vuosittain (2024 ja 2025) yhdistykselle syntyneiden kulujen mukaan.

 

Yhdistykselle syntyy lyhytaikaisen tilapäisen lainan tarve vuodelle 2024. Tilapäinen laina maksetaan takaisin viimeistään siinä vaiheessa, kun ARA on tilittänyt myöntämänsä avustuksen, kuitenkin viimeistään 31.12.2024 mennessä.

 

Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys ry on hakenut 23.10.2023 päivätyllä hakemuksellaan lyhytaikaista rakennusaikaista rahoitusta luottolimiitin tapaan käytettäväksi enintään 300 000 euroon saakka.

 

Kuntalain (410/2015) 15 luvun 129 §:ssä säädetään lainan antamisesta. Pykälän 1 momentissa todetaan; "Kunnan myöntämä laina, takaus tai muu vakuus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää lainaa, takausta tai muuta vakuutta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski. Kunnan edut tulee turvata riittävän suurilla vastavakuuksilla."

 

Kunta on myöntänyt aiemmin muutamia kertoja lyhytaikaista tilapäistä lainaa yleishyödyllisille yhteisöille tai vastaaville siinä tapauksessa, jos yhdistys on hakenut/saanut kehittämisavustusta ja avustuksen maksatuksessa on ollut viiveitä. Tilapäislainan myöntämisen ehdot on kytketty tapauskohtaisesti tulevan avustuksen maksatukseen.

 

 

 

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus päättää myöntää korotonta tilapäistä lainaa 300 000 euroa Ranuan Vanhusten ja Eläkeläisten Tukiyhdistys ry:lle yhdistyksen peruskorjaushankkeeseen. Tilapäislainaa nostetaan toteutuneiden kulujen mukaan.

Lainan takaisinmaksu tulee suorittaa kerralla kahden viikon kuluessa siitä, kun ARA on tilittänyt myöntämänsä avustuksen yhdistykselle, kuitenkin viimeistään joulukuun 2024 loppuun mennessä.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Lisätietoja asiasta antaa:

 kunnanjohtaja Tuomas Aikkila

 puh. 040 539 4293, etunimi.sukunimi@ranua.fi