Dynasty tietopalvelu Haku RSS Ranuan kunta

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://paatoksetd10.ranua.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kunnanhallitus
Pöytäkirja 12.02.2024/Pykälä 33


Koulutussuunnitelma_2024 koko kunta

 

Koulutussuunnitelma 2024

 

Kunnanhallitus 12.02.2024 § 33  

1011/01.03.00/2022  

 

Vuoden 2024 talousarvion ja vuosien 2025-2026 taloussuunnitelmaan sisältyvän henkilöstösuunnitelman erityisenä painopistealueena suunnitelmakaudella ovat tiedolla johtaminen ja henkilöstön osaamisen varmistaminen. Lisäksi panostetaan henkilöstön tuottavuusajattelun ja priorisoinnin kehittämiseen. Osaamisen kehittämisessä keskitytään hiljaisen tiedon siirtämiseen ja suunnitelmalliseen henkilöstönkoulutukseen toimintaympäristön muutoksista ja toiminnan tarpeista käsin.

 

Vuosittainen koulutussuunnitelma laaditaan osastoittain ja aihealueittain. Tavoitteita, osaamista ja työsuoritusta edistävää koulutusta tarjotaan tasapuolisesti ja lainsäädännön vaatimusten edellyttämässä laajuudessa. Pitkäjänteisen henkilöstö- ja koulutussuunnittelun avulla voidaan ylläpitää kustannustehokas ja tuloksellinen henkilöstörakenne sekä sopeuttaa palvelutuotanto ikärakennemuutokseen ja työtehtävissä tapahtuviin muutoksiin.

 

Etukäteen laadittu ja yhteistoimintamenettelyssä hyväksytty koulutussuunnitelma mahdollistaa koulutuskorvauksen hakemisen Työllisyysrahastolta. Koulutuskorvausten tarkoituksena on parantaa työnantajan mahdollisuuksia järjestää työntekijöilleen ammatillista osaamista ylläpitävää ja kehittävää koulutusta.

 

Koulutuskorvaus vähennetään työnantajalle määrätystä työttömyysvakuutusmaksusta. Koulutuskorvauksen saa enintään kolmelta koulutuspäivältä työntekijää kohden ja korvauksen määrä on 10 % koulutuskorvauksen perusteena olevasta palkkakustannuksesta. Koulutuskorvauksen edellytyksenä on, että työnantaja maksaa työntekijälle koulutuksen ajalta palkkaa.

 

Esityslistan liitteenä oleva Koulutussuunnitelma 2024 on laadittu osastoittain ja käsitelty yhteistyöryhmässä. Suunnitelmaa voidaan tarpeen ja tilanteen mukaan päivittää vuoden aikana.

 

Päätösehdotus Kunnanhallitus hyväksyy henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2024 liitteen mukaisesti.

 

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 Lisätietoja asiasta antaa:

 hallintojohtaja Pia Sorvali

 puh. 040 679 1411, etunimi.sukunimi@ranua.fi